bilvägstransportfordon

CC0 License
Ladda ner

Tags

Bil Väg Transport Fordon Körning

✓ Fri för kommersiell användning

✓ Ingen behörighet krävs

fps
25
size
1280x720
width
1280
aspect
1.7777777777777777
height
720
length
0:01:00.08
duration
60.08
audio_encode
aac (LC) (mp4a / 0x6134706D)
audio_bitrate
48000 Hz
audio_channels
stereo

Liknande resurser